Polityka Prywatnosci

Polityka Prywatności

Preamble

1. Jest to polityka prywatności sklepu internetowego „www.lechuzadonice.pl”, obowiązującego od 25 maja 2018 roku.
2. Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie użytkownika, w sposób prosty, a zarazem szczegółowy, o tym, jakie dane osobowe gromadzimy od Państwa podczas odwiedzania naszej strony internetowej, w jaki sposób korzystamy z tych informacji, jakie są wybory dotyczące naszego wykorzystania informacji, oraz zdolność do przeglądania i poprawiania dowolnej części informacji.
3. Pragniemy zapewnić, że bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twojej prywatności i prywatnych informacji. W związku z tym uważamy, że im mniej wiemy o Tobie, tym lepiej. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć zbierane informacje do absolutnego minimum wymaganego do prowadzenia działalności naszego sklepu internetowego “www.lechuzadonice.pl”.
4. Dla celów niniejszej Polityki prywatności termin „Lechuzadonice”, „my”, „nasz” i „nas” oznacza naszą firmę „ECO-CAN Elizabeth Lovell”.
5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych zasad i dokonamy w trybie online powiadomienia o wszelkich zmianach lub poprawkach.
Osoba odpowiedzialna za administrowanie danymi:
1. Administratorem danych dla Lechuzadonice jest Elizabeth Lovell:

ECO-CAN Elizabeth Lovell,
Małkowskiego 7b/2,
43-300 Bielsko-Biała

2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dane można uzyskać przez e-mail: info@lechuzadonice.pl lub zwykłym stanowiskiem skierowanym do naszej firmy ECO-CAN Elizabeth Lovell.

Wprowadzenie

1. Celem niniejszego zawiadomienia jest poinformowanie Cię o naszych zasadach dotyczących informacji, które możemy rejestrować na Twój temat. Określa warunki, w których możemy przetwarzać wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy lub które nam dostarczasz. Obejmuje informacje, które mogą Cię zidentyfikować („dane osobowe”) i informacje, które nie mogą. W kontekście prawa i niniejszego zawiadomienia „proces” oznacza zbieranie, przechowywanie, przekazywanie, wykorzystywanie lub inne postępowanie z informacjami.
2. Traktujemy poważnie ochronę Twojej prywatności i poufności. Rozumiemy, że wszyscy odwiedzający naszą stronę mają prawo wiedzieć, że ich dane osobowe nie będą wykorzystywane do jakichkolwiek celów przez nich niezamierzonych i nie przypadkowo wpadną w ręce osób trzecich.
3. Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie ujawniamy stronom trzecim żadnych informacji zebranych za pośrednictwem naszej witryny internetowej.
4. Zobowiązujemy się do zachowania poufności wszystkich informacji, które nam przekazujesz, i mamy nadzieję, że się odwdzięczasz.
5. Nasza polityka jest zgodna z odpowiednio wdrażanym prawem UE, w tym wymaganym przez Ogólne rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych (GDPR).
6. Prawo wymaga od nas poinformowania cię o twoich prawach i naszych zobowiązaniach wobec ciebie w odniesieniu do przetwarzania i kontroli twoich danych osobowych. Masz prawo do:
– uzyskać dostęp do swoich danych,
– popraw swoje dane,
– usuń swoje dane,
– ograniczyć przetwarzanie danych,
– sprzeciwiać się przetwarzaniu twoich danych
– przenieś swoje dane,
– wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, chyba że uniemożliwia wykonanie zadań, do których jesteśmy zobowiązani do wykonania zgodnie z prawem.
– wykonywać swoje prawa, kontaktując się z Administratorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną: info@lechuzadonice.pl lub zwykłą pocztą oznaczoną na powyższy adres.
7. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o swoich prawach, prosimy o przeczytanie informacji podanych na stronie www.knowyourprivacyrights.org

Informacje, które przetwarzamy, ponieważ mamy obowiązek umowny z tobą

1. Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez tworzenia konta, lub jeśli chcesz, możesz utworzyć konto, aby twoje dane osobowe były łatwo dostępne dla przyszłych zakupów w naszej witrynie.
2. Kiedy kupujesz od nas produkt lub w inny sposób zgadzasz się na nasze warunki świadczenia usług, tworzymy umowę między Tobą a nami.
3. Aby wywiązać się z naszych zobowiązań wynikających z tej umowy, musimy zbierać i przetwarzać pewne informacje, które są nam potrzebne. Ogólnie rzecz biorąc używamy tych informacji, aby:
– zweryfikuj swoją tożsamość dla celów bezpieczeństwa
– sprzedaj nasze produkty Tobie
– zapewni ci powiązane usługi uzupełniające
4. To powiedziawszy, staramy się, aby zgromadzone informacje były ograniczone do minimum. W związku z tym gromadzone przez nas dane osobowe są zasadniczo ograniczone do:
– Nazwa firmy i / lub nazwa klienta,
– NIP dla biznesu, jeśli ma zastosowanie,
– Adres klienta / firmy i adres wysyłki, jeśli są różne,
– Adres e-mail klienta (tylko do celów kontaktowych),
– Numer telefonu klienta (tylko do celów kontaktowych i dostawy produktu).
5. Przetwarzamy te informacje na podstawie umowy między nami lub na podstawie Twojej prośby o wykorzystanie informacji przed zawarciem umowy prawnej.
6. W każdym razie będziemy kontynuować przetwarzanie tych informacji do momentu zakończenia umowy między nami lub jej zakończenia przez każdą ze stron zgodnie z warunkami umowy.

Informacje przetwarzamy za twoją zgodą

1. W sytuacjach, w których nie ma między nami stosunku umownego, na przykład podczas przeglądania naszej witryny internetowej lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o naszej firmie i produktach, będziemy ubiegać się o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
2. Czasami możesz podać swoją zgodę w sposób dorozumiany, na przykład wtedy, gdy wyślesz do nas wiadomość e-mail, na którą możesz oczekiwać, że odpowiemy. Lub bardziej bezpośrednio, gdy prosimy o bezpośrednie wyrażenie zgody.
3. W miarę możliwości staramy się uzyskać Twoją wyraźną zgodę na przetwarzanie twoich informacji, na przykład prosząc Cię o wyrażenie zgody na nasze zasady dotyczące używania plików cookie.
4. Z wyjątkiem sytuacji, w których wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych w określonym celu, nie wykorzystujemy Twoich danych w żaden sposób, który mógłby Cię zidentyfikować osobiście.
5. Na tej podstawie przetwarzamy Twoje dane do momentu wycofania zgody lub można racjonalnie założyć, że Twoja zgoda już nie istnieje.
6. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, informując nas na: info@lechuzadonice.pl lub www.lechuzadonice.pl. Jeśli jednak to zrobisz, możesz nie móc dalej korzystać z naszej witryny lub naszych usług.

Informacje przetwarzane w celach zgodnych z prawem

1. Możemy przetwarzać informacje w oparciu o uzasadniony interes, zarówno dla Ciebie, jak i dla nas, w tym zakresie.
2. Na przykład możemy przetwarzać Twoje dane na tej podstawie w celu:
3. praktyki rachunkowe i dokumentacyjne związane z prawidłowym i zgodnym z prawem administrowaniem naszej działalności,
4. prowadzenie ewidencji podatkowej przedsiębiorstw i innych ustawowych zobowiązań powiązanych,
5. reagowanie na niezamawianą komunikację od ciebie, do której, jak sądzimy, oczekujesz odpowiedzi,
6. ochrona i dochodzenie praw przysługujących każdej ze stron,
7. ubezpieczanie się lub uzyskiwanie profesjonalnej porady, która jest wymagana do zarządzania ryzykiem biznesowym,
8. chroniąc twoje interesy, gdy uważamy, że mamy taki obowiązek.

Informacje, które przetwarzamy, ponieważ mamy prawny obowiązek

1. Podlegamy prawu jak wszyscy inni. Czasami musimy przetwarzać twoje dane, aby spełnić ustawowy obowiązek.
2. Na przykład możemy zostać poproszeni o przekazanie informacji organom sądowym, jeśli tego zażądają lub jeśli mają odpowiednie upoważnienie, takie jak nakaz przeszukania lub nakaz sądowy.
3. Może to obejmować twoje dane osobowe.

Określone zastosowania informacji, które nam przekazujesz

Informacje przekazywane pod warunkiem, że zostaną udostępnione stronie trzeciej

1. Kiedy składasz zamówienie na naszej stronie internetowej i wybierasz sposób dostawy dla swojego zamówienia, wyrażasz zgodę na dostarczanie do naszego dystrybutora produktów Lechuza i naszej firmie kurierskiej takich danych osobowych, które są niezbędne do ułatwienia dostawy. Takie ujawnienie jest ściśle ograniczone do nazwy klienta, adresu dostawy i numeru telefonu kontaktowego osoby przyjmującej dostawę.
2. Zezwolenie to można w każdej chwili odwołać, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres info@lechuzadonice.pl, a inne ustalenia zostaną wprowadzone w celu ułatwienia realizacji zamówienia.

Informacje dotyczące Twojej metody płatności

1. Informacje dotyczące płatności nigdy nie są przez nas pobierane ani przekazywane bezpośrednio za pośrednictwem naszej strony internetowej.
2. W momencie zakupu można przedstawić opcję, w której można wybrać przeniesienie do bezpiecznej strony na stronie internetowej renomowanego dostawcy usług płatniczych, na przykład: „PayPal”, w celu ułatwienia płatności. Ta strona może być oznaczona jako strona w naszej witrynie, ale nie jest przez nas kontrolowana.
3. To samo dotyczy płatności dokonywanych przez przelew bankowy. Gromadzenie danych bankowych nie jest przez nas kontrolowane i takie informacje są udostępniane wyłącznie zgodnie z przyjętymi zasadami, praktykami i przepisami prawnymi używanego podmiotu bankowego.
4. Wykorzystanie informacji, które zbieramy za pośrednictwem zautomatyzowanych systemów podczas odwiedzania naszej witryny

Cookies

1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na dysku twardym komputera przez przeglądarkę internetową podczas odwiedzania dowolnej witryny. Pozwalają one na przechowywanie informacji zebranych na jednej stronie internetowej do momentu użycia ich w innym, dzięki czemu strona internetowa zapewnia spersonalizowaną obsługę, a właściciel witryny udostępnia statystyki dotyczące sposobu korzystania z witryny w celu jej poprawienia.
2. Niektóre pliki cookie mogą trwać przez określony czas, na przykład jeden dzień lub do momentu zamknięcia przeglądarki. Inne trwają w nieskończoność.
3. Twoja przeglądarka internetowa powinna umożliwiać usunięcie dowolnie wybranych. Powinno również pozwolić na zapobieganie lub ograniczanie ich użycia.
4. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Są one umieszczane przez oprogramowanie działające na naszych serwerach oraz przez oprogramowanie obsługiwane przez strony trzecie, z których usług korzystamy.
5. Kiedy po raz pierwszy odwiedzasz naszą stronę, pytamy Cię, czy chcesz, abyśmy używali plików cookie. Jeśli zdecydujesz się ich nie akceptować, nie użyjemy ich do Twojej wizyty, z wyjątkiem tego, że nie wyraziłeś zgody na ich wykorzystanie w jakimkolwiek innym celu.
6. Jeśli zdecydujesz się nie używać plików cookie lub uniemożliwisz ich używanie w ustawieniach przeglądarki, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.
7. Używamy plików cookie w następujący sposób:
– śledzić, jak korzystasz z naszej strony internetowej
– aby sprawdzić, czy widziałeś konkretne wiadomości, które wyświetlamy na naszej stronie
– abyś był podpisany na naszej stronie
8. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy, odwiedź naszą politykę “cookie”.

Korzystanie z Google (Universal) Analytics

1. Używamy narzędzia Google (Universal) Analytics na naszej stronie internetowej. To narzędzie jest szeroko stosowanym analitycznym narzędziem internetowym opracowanym i dostarczanym przez Google Inc. (www.google.com). Jego celem jest zebranie informacji o użytkownikach związanych z ich wizytą w witrynie, aby umożliwić nam lepszą optymalizację naszej witryny i oferty produktów. Informacje gromadzone są w formie plików cookie, które są gromadzone i przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych oraz na nim przechowywane.
2. Google LLC jest firmą z siedzibą w USA i posiada certyfikat EU-US Privacy Shield. Zgodnie z umową między USA i Komisją Europejską, Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych przez Tarczy Prywatności.
3. Możesz zapobiec rejestracji danych zebranych przez ciasteczka podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz związanych z nimi danych przetwarzania, jeśli pobierzesz i zainstalujesz wtyczkę przeglądarki pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hi= en

Nasze wykorzystanie re-marketingu

1. Re-marketing polega na umieszczeniu pliku cookie na komputerze podczas przeglądania naszej strony internetowej, aby móc wyświetlać reklamę naszych produktów lub usług podczas odwiedzania innej witryny.
2. Możemy korzystać z usług strony trzeciej, aby od czasu do czasu świadczyć usługi odsprzedaży. Jeśli tak, to jeśli wyraziłeś zgodę na używanie przez nas plików cookie, możesz zobaczyć reklamy naszych produktów i usług na innych stronach.

Ujawnianie i udostępnianie twoich informacji

Reklama zewnętrzna na naszej stronie internetowej

1. Strony trzecie mogą reklamować się na naszej stronie internetowej. Czyniąc to, strony, ich agenci lub inne firmy pracujące dla nich mogą korzystać z technologii, która automatycznie zbiera informacje o Tobie, gdy ich reklama jest wyświetlana na naszej stronie internetowej.
2. Mogą również korzystać z innych technologii, takich jak pliki cookie lub JavaScript, w celu personalizowania treści i mierzenia wydajności ich reklam.
3. Nie mamy kontroli nad tymi technologiami ani danymi uzyskiwanymi przez te strony. W związku z tym niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie obejmuje praktyk informacyjnych tych stron trzecich.

Usługi hostingu danych

1. Korzystamy z usług i serwerów zewnętrznego dostawcy, aby hostować naszą stronę internetową i gromadzić powiązane dane. Wszystkie dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej są bezpiecznie przechowywane na serwerach naszego usługodawcy. Wszelkie przetwarzanie na innych serwerach odbywa się tylko w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.
2. Usługodawca ma siedzibę w kraju należącym do Unii Europejskiej.
3. Usługodawca spełnia wymogi bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, które są wymagane do potwierdzenia na żądanie administratora danych.

Dostęp do Twoich danych osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych

1. W dowolnym momencie możesz sprawdzić lub zaktualizować dane osobowe, które przechowujemy, logując się na swoje konto na naszej stronie internetowej,
2. W celu uzyskania kopii wszelkich informacji, których nie ma na naszej stronie internetowej, możesz przesłać nam pisemną prośbę na adres: info@lechuzadonice.pl.
3. Po otrzymaniu wniosku poinformujemy Cię, kiedy spodziewamy się przekazać ci informacje i czy wymagamy jakiejkolwiek opłaty za dostarczenie Ci tego.

Weryfikacja twoich informacji

1. Po otrzymaniu jakiegokolwiek żądania dostępu, edycji lub usunięcia danych osobowych musimy najpierw podjąć uzasadnione kroki w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika przed udzieleniem dostępu lub podjęcia innych działań. Jest to ważne, aby zabezpieczyć twoje informacje.

Usunięcie twoich informacji

1. Jeśli chcesz, abyśmy usunęli dane osobowe z naszej strony internetowej, możesz skontaktować się z nami pod adresem info@lechuzadonice.pl.
2. Ważne jest, aby pamiętać, że może to ograniczyć usługę, którą możemy Ci zapewnić.
3. Okres przechowywania danych osobowych
4. O ile w niniejszej informacji o ochronie prywatności nie wspomniano inaczej, przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak tego wymagamy:
5. aby zapewnić ci usługi, o które prosiłeś;
6. przestrzeganie innych przepisów, w tym na okres wymagany przez nasze organy podatkowe;
7. do poparcia roszczenia lub obrony w sądzie.

Inne

Korzystanie z witryny przez dzieci

1. Nie sprzedajemy produktów do zakupu przez dzieci, ani nie sprzedajemy dzieciom.
2. Jeśli nie masz 18 lat, możesz korzystać z naszej strony tylko za zgodą rodzica lub opiekuna.

Szyfrowanie danych przesyłanych między nami

1. Używamy certyfikatów Secure Sockets Layer (SSL), aby zweryfikować naszą tożsamość w przeglądarce i zaszyfrować wszelkie dane, które nam przekazujesz.
2. Ilekroć informacje są przesyłane między nami, możesz sprawdzić, czy odbywa się to za pomocą SSL, szukając zamkniętego symbolu kłódki lub innego znaku zaufania na pasku adresu przeglądarki lub pasku narzędzi przeglądarki.

Jak złożyć skargę

1. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej polityki prywatności lub jeśli masz jakąkolwiek skargę, powinieneś powiedzieć nam przez e-mail. Nasz adres to: info@lechuzadonice.pl.
2. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty, mamy nadzieję, że zgodzisz się go rozwiązać, angażując się w dobrej wierze w proces mediacji lub arbitrażu.
3. Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zaangażowanego w ochronę danych osobowych dla każdej właściwej jurysdykcji.

Obsługa skarg

1. Po otrzymaniu skargi rejestrujemy wszystkie informacje, które nam przekazałeś i wykorzystujesz te informacje, aby pomóc w rozpatrzeniu Twojej skargi.
2. Jeśli skarga w uzasadniony sposób wymaga od nas skontaktowania się z inną osobą, możemy podjąć decyzję o przekazaniu tej drugiej osobie informacji zawartych w Państwa skardze. Robimy to tak rzadko, jak to możliwe, ale zależy to od naszego wyłącznego uznania, czy przekazujemy informacje, a jeśli tak, to jakie są te informacje.
3. Możemy również tworzyć statystyki pokazujące informacje uzyskane z tego źródła, aby ocenić poziom świadczonych przez nas usług, ale nie w taki sposób, aby zidentyfikować Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę.

Okres przechowywania danych osobowych

1. O ile w niniejszej informacji o ochronie prywatności nie wspomniano inaczej, przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak tego wymagamy:
– aby zapewnić ci usługi, o które prosiłeś;
– przestrzeganie innych przepisów, w tym na okres wymagany przez nasze organy podatkowe;
– do poparcia roszczenia lub obrony w sądzie.

Zgodność z prawem

1. Nasza polityka prywatności została opracowana w celu zapewnienia zgodności z prawem każdego kraju lub jurysdykcji prawnej, w której dążymy do prowadzenia działalności. Jeśli uważasz, że nie spełnia on warunków twojej jurysdykcji, chcielibyśmy usłyszeć od ciebie.

Przegląd niniejszej polityki prywatności

1. Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Warunki, które odnoszą się do Ciebie, dotyczą tych zamieszczonych tutaj na naszej stronie internetowej w dniu korzystania z naszej strony internetowej. Radzimy wydrukować kopię dla swoich rekordów.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pocztą elektroniczną: info@lechuzadonice.pl lub pisemnym adresem skierowanym do:

Elizabeth Lovell,
ECO-CAN Elizabeth Lovell,
Małkowskiego 7b/2,
43-300 Bielsko-Biała